Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua és l'ONG del català. Una organització no governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballa als diferents territoris de parla catalana i des d'una perspectiva transversal en l'àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida i arrelament lingüístic als nouvinguts, en les universitats i en l'educació i a les administracions, entre d'altres àmbits d'actuació.

Amb Plataforma hem col·laborat tant amb la programació maquetació de "landings de captació" com amb l'estrategia d'anuncis per a campanyes PPC dins de Google Ads Grants.

Desarrollo web Plataforma per la Llengua

¿Qué hicimos?

  • Maquetación y programación de landings de captación
  • Marketing Online
  • Campañas Google Grants
VISITA EL LINK CONTÁCTANOS